Paveiktais

Krišjāņa Kariņa līdz šim paveiktais Eiropas Parlamentā (EP)

 • Organizācija “Vote Watch Europe” Krišjāni Kariņu vērtē kā 11.ietekmīgāko Eiropas Parlamenta deputātu.

 • Eiropas Parlaments atbalsta likumu par gāzes un elektrības cenu statistikas datu apkopošanu Eiropas Savienībā. Likuma viens no līdzizstrādātājiem ir deputāts Krišjānis Kariņš

 • Eiropas Parlaments ar nozīmīgu balsu pārsvaru atbalsta ziņojumu par Enerģētikas savienības izveidi, kas paredz stiprināt dalībvalstu sadarbību enerģētikas jomā;
 • EP atbalsta vienošanos par mobilo sakaru viesabonēšanas tarifu atcelšanu visā Eiropas Savienībā no 2017. gada 15. jūnija;
 • EP atbalsta K. Kariņa virzīto likumprojektu, kas ieviesīs jaunus noteikumus cīņai pret naudas atmazgāšanu, kā arī paredz vienota patiesā labuma guvēju reģistra izveidi Eiropas Savienībā;
 • EP ar pārliecinošu balsu vairākumu atbalstīja K. Kariņa sagatavoto likumprojektu “Eiropas Savienības (ES) informācijas apmaiņas mehānismi attiecībā uz starpvaldību nolīgumiem starp dalībvalstīm un trešajām valstīm”, ar kuru tiek sperts pirmais solis vienotas ES enerģētikas ārpolitikas virzienā;
 • EP pārstāvis koplēmuma procedūrā ar Eiropas Padomi un Komisiju par likumprojektu, ar kuru izveido informācijas apmaiņas mehānismu attiecībā uz starpvaldību nolīgumiem starp dalībvalstīm un trešajām valstīm;
 • Eiropas Kustības Latvijā organizētā balsojuma “2012. gada Eiropas cilvēks Latvijā” laureāts;
 • likumprojekta “ES informācijas apmaiņas mehānismi attiecībā uz starpvaldību nolīgumiem starp dalībvalstīm un trešajām valstīm enerģētikas jomā” sagatavotājs;
 • panākts Latvijai labvēlīgs EP ziņojums par enerģētikas infrastruktūras pilnveidošanu, kas paver ceļu konkurence ieviešanai enerģētikā Baltijas valstīs;
 • panāktas stingrākas prasības dalībvalstu budžetiem, lai nodrošinātu neatkarīgu budžeta un makroekonomikas prognožu izvērtēšanu, tā radot priekšnosacījumu atbildīgai dalībvalstu budžeta plānošanai;
 • ierosinātas debates EP plenārsēdē par Francijas darījuma ar Krieviju par uzbrukumtipa kuģa Mistral pārdošanas apturēšanu un vienotas ES drošības politikas nepieciešamību;
 • panākts EP lēmums par mikrouzņēmuma atbrīvošanu no gada pārskatiem, tā samazinot birokrātisko slogu uzņēmējiem;
 • panākts EP atbalsts atjaunojamo energoresursu fonda izveidei, kura apjoms varētu sasniegt 800 milj. EUR;
 • izveidota izpratne par Baltijas valstu pilnīgu izolētību no Eiropas enerģētikas tīkliem;
 • panākts, ka viena no ES enerģētikas infrastruktūras attīstības prioritātēm līdz 2020.gadam ir Baltijas valstu enerģētiskās izolētības izbeigšana;
 • strādāts arī pie energoatkarības un energoefektivitātes ziņojuma, kurā uzsvērta nepieciešamība samazināt ES atkarību no importa, tostarp taupot enerģiju;
 • iesniegti 706 priekšlikumi 215 likumprojektos.