Paveiktais

 

Krišjāņa Kariņa līdz šim paveiktais Eiropas Parlamentā:

 • Starptautiskās nevalstiskās organizācijas VoteWhatch Europe pētījumā par ietekmīgākajiem EP deputātiem Krišjānis Kariņš ir augstajā 19. vietā un ir vienīgais no visiem Baltijas valstu deputātiem, kurš iekļauts 70 ietekmīgāko deputātu sarakstā.
 • Ar nozīmīgu balsu vairākumu Eiropas Parlaments apstiprinājis Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas 5.direktīvu, kuras viens no autoriem ir Krišjānis Kariņš. Likums paredz, ka ES dalībvalstu patiesā labuma guvēju reģistriem attiecībā uz uzņēmumiem jābūt publiski pieejamiem, kā arī jāizveido līdzīgi reģistri trastu un tamlīdzīgu nodibinājumu īpašniekiem.
 • Sagatavojis likumprojektu, kas noteiks Eiropas elektrības tirgu nākotnē un risinās arī Latvijā tik aktuālo jautājumu par subsīdijām enerģijas ražotājiem. Likumprojekts apstiprināts atbildīgajā komitejā.
 • Lai nepieļautu konkurences samazināšanos un atkarību no Krievijas gāzes importa, ir aktīvi iestājies pret Nord Stream 2 projektu. Tas ir klajā pretrunā Eiropas Savienības mērķiem enerģētikas jomā. Panācis Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komitejas atbalstu grozījumiem Gāzes tirgus direktīvā.
 • Apstiprināts par pilntiesīgu biedru EP jaunajā komitejā (TAX3), kas pētīs finanšu noziegumu jautājumus, tajā skaitā naudas atmazgāšanu un izvairīšanos no nodokļu nomaksas.
 • Latvijas delegācijas vadītājs Eiropas Tautas Partijas grupā.
 • Eiropas Parlaments atbalsta likumu par gāzes un elektrības cenu statistikas datu apkopošanu Eiropas Savienībā. Likuma viens no līdzizstrādātājiem ir deputāts Krišjānis Kariņš.
 • Eiropas Parlaments ar nozīmīgu balsu pārsvaru atbalsta ziņojumu par Enerģētikas savienības izveidi, kas paredz stiprināt dalībvalstu sadarbību enerģētikas jomā.
 • EP atbalsta vienošanos par mobilo sakaru viesabonēšanas tarifu atcelšanu visā Eiropas Savienībā no 2017. gada 15. jūnija.
 • EP atbalsta K. Kariņa virzīto likumprojektu, kas ieviesīs jaunus noteikumus cīņai pret naudas atmazgāšanu, kā arī paredz vienota patiesā labuma guvēju reģistra izveidi Eiropas Savienībā.
 • EP ar pārliecinošu balsu vairākumu atbalstīja K. Kariņa sagatavoto likumprojektu “Eiropas Savienības (ES) informācijas apmaiņas mehānismi attiecībā uz starpvaldību nolīgumiem starp dalībvalstīm un trešajām valstīm”, ar kuru tiek sperts pirmais solis vienotas ES enerģētikas ārpolitikas virzienā.
 • EP pārstāvis koplēmuma procedūrā ar Eiropas Padomi un Komisiju par likumprojektu, ar kuru izveido informācijas apmaiņas mehānismu attiecībā uz starpvaldību nolīgumiem starp dalībvalstīm un trešajām valstīm.
 • Eiropas Kustības Latvijā organizētā balsojuma “2012. gada Eiropas cilvēks Latvijā” laureāts.
 • Likumprojekta “ES informācijas apmaiņas mehānismi attiecībā uz starpvaldību nolīgumiem starp dalībvalstīm un trešajām valstīm enerģētikas jomā” sagatavotājs.
 • Panākts Latvijai labvēlīgs EP ziņojums par enerģētikas infrastruktūras pilnveidošanu, kas paver ceļu konkurence ieviešanai enerģētikā Baltijas valstīs.
 • Panāktas stingrākas prasības dalībvalstu budžetiem, lai nodrošinātu neatkarīgu budžeta un makroekonomikas prognožu izvērtēšanu, tā radot priekšnosacījumu atbildīgai dalībvalstu budžeta plānošanai.
 • Ierosinātas debates EP plenārsēdē par Francijas darījuma ar Krieviju par uzbrukumtipa kuģa Mistral pārdošanas apturēšanu un vienotas ES drošības politikas nepieciešamību.
 • Panākts EP lēmums par mikrouzņēmuma atbrīvošanu no gada pārskatiem, tā samazinot birokrātisko slogu uzņēmējiem.
 • Panākts EP atbalsts atjaunojamo energoresursu fonda izveidei, kura apjoms varētu sasniegt 800 milj. EUR.
 • Izveidota izpratne par Baltijas valstu pilnīgu izolētību no Eiropas enerģētikas tīkliem.
 • Panākts, ka viena no ES enerģētikas infrastruktūras attīstības prioritātēm līdz 2020.gadam ir Baltijas valstu enerģētiskās izolētības izbeigšana.
 • Strādāts arī pie energoatkarības un energoefektivitātes ziņojuma, kurā uzsvērta nepieciešamība samazināt ES atkarību no importa, tostarp taupot enerģiju.