Panākta vienošanās starp EP un dalībvalstīm par Kariņa virzītajiem likumprojektiem vienota ES elektroenerģijas tirgus izveidei

Pēc vairāk nekā 14 stundu ilgām diskusijām sekmīgi noslēgušās sarunas starp Eiropas Parlamentu (EP) un Padomi jeb dalībvalstīm par gala redakciju Krišjāņa Kariņa (Jaunā Vienotība/ETP) virzītajiem likumprojektiem, kas noteiks Eiropas elektroenerģijas tirgus uzbūvi nākamajā desmitgadē. Ar Eiropas Parlamenta doto mandātu Krišjānis Kariņš šajās sarunās pārstāvēja institūciju.

 

“Panāktā vienošanās par likumprojektu gala redakciju ir ieguvums gan klimatam, gan iedzīvotājiem. Vienošanās dod iespēju pārejai uz videi daudz draudzīgāku elektroenerģijas ražošanu un stiprinās konkurenci, atverot valstu robežas elektrības brīvai plūsmai starp dalībvalstīm. Vienlaikus sarunās izdevās nosargāt Parlamenta pozīciju, kas paredz, ka nākotnē valstu subsīdijas elektroenerģijas tirgū būs stingri ierobežotas. Ir jāļauj tirgum brīvi funkcionēt, lai ES industriju un mājsaimniecības nodrošinātu ar pieejamu un drošu enerģiju,” uzsver likumprojektu autors un EP pārstāvis sarunās Krišjānis Kariņš.

 

Likumprojekti – Regula par elektroenerģijas iekšējo tirgu un Direktīva par kopīgiem noteikumiem – iekļauj tādus jautājumus kā pārvades sistēmu operatoru ciešāka sadarbība, valsts iejaukšanās tirgū ar subsīdijām un liekot dažādus šķēršļus, mazo ražotāju iesaiste, vienotu noteikumu piemērošana visiem tirgus dalībniekiem, kā arī subsīdiju izskaušana un patērētāju rēķinu vienkāršošana.

 

Sarunas starp Parlamentu un Padomi tika uzsāktas šā gada jūnijā ar Bulgārijas ES prezidentūru un noslēdzās līdz ar Austrijas ES prezidentūras pēdējām dienām. Lai likumprojekti stātos spēkā, to gala teksti jāapstiprina Eiropas Padomei un Eiropas Parlamentam. 

 

Plašāka informācija par panākto Parlamenta un dalībvalstu vienošanos: http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20181217IPR21949/eu-deal-on-electricity-market-rules-to-benefit-both-consumers-and-environment

 

Krišjānis Kariņš starptautiskās nevalstiskās organizācijas “VoteWatch Europe” pētījumā par ietekmīgākajiem EP deputātiem enerģētikas politikas jomā ieņem ceturto vietu. Krišjānis Kariņš Eiropas Parlamentā strādā Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komitejā, Ekonomikas un monetāro lietu komitejā un Īpašajā komitejā naudas atmazgāšanas novēršanai un finanšu noziegumu izpētei.

 

Papildu informācija:
Ieva Zīberga
Eiropas Parlamenta deputāta
Krišjāņa Kariņa padomniece
mob. tālr. + 371 29484828
epasts: ieva.ziberga@gmail.com
www.karins.lv