Eiropas Parlaments nobalso par kompromisu starp ekonomikas izaugsmi un klimata politiku

“Ir izdevies apturēt Eiropas Parlamenta (EP) kreisā flanga mēģinājumu uzkraut nesamērīgu slogu Eiropas industrijai, kā rezultātā rūpnīcas tiktu pārnestas ārpus Eiropas un daudzi darbinieki atlaisti,” norāda EP deputāts Krišjānis Kariņš (Vienotība/ETP), komentējot Parlamenta balsojumu par emisijas kvotu tirdzniecības sistēmas reformu.

“No vienas puses mums ir svarīgi, ka attīstītās Eiropas ekonomika, tajā pašā laikā mums ir nepieciešams samazināt kaitīgos CO2 izmešus, kas ir vainojami klimata pārmaiņās. Tomēr tas nedrīkstētu notikt uz bezdarba rēķina. Mēs labi zinām, ka klimata mērķi parasti ir pretrunā ar darbavietām. Jo lielāka ir mūsu ekonomiskā aktivitāte, jo aktīvāk notiek ražošana, jo vairāk rodas oglekļa gāzes. Reformas piedāvājums nav perfekts, tomēr tas uzlabo esošo kvotu sistēmu,” uzsver K. Kariņš.

Eiropas Parlaments šonedēļ plenārsesijā Strasbūrā nobalsoja par ziņojumu, kas paredz Eiropas Savienības emisijas kvotu tirdzniecības sistēmas reformu, apstiprinot Eiropas Parlamenta pozīciju un mandātu sarunām ar Eiropas Komisiju un Padomi. Visasākās diskusijas Parlamentā bija par cementa sektoru ES, jo ziņojuma projektā tika iestrādāti grozījumi, kas to nostādītu uz iznīcības ceļa.

“Atbildīgās komitejas izstrādātais mehānisms paredzēja, ka cementa nozarei emisijas kvotas būtu jāiegādājas 100% apmērā, kas atstātu būtisku finansiālu ietekmi un ievērojami sadārdzinātu ražošanas izmaksas, faktiski aizdzenot industriju no Eiropas. Līdz ar balsojumu Eiropas Parlamenta plenārsesijā, šis absurdais priekšlikums ir noņemts no darba kartības,” norāda K. Kariņš.

Vienlaikus K. Kariņš norāda, ka Parlamenta ziņojumā iestrādāts priekšlikums, ieviešot jaunu atbalsta mehānismu 10 dalībvalstīm ar zemāku IKP, tai skaitā Latvijai. Šie līdzekļi paredzēti, lai uzlabotu energoefektivitāti un modernizētu energosistēmas. Latvijas “aploksnes” lielums būs zināms pēc vienošanās ar citām institūcijām.

Papildu informācija par Parlamenta apstiprināto pozīciju pieejams šeit http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A8-2017-0003+0+DOC+XML+V0//LV

Krišjānis Kariņš Eiropas Parlamentā strādā Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komitejā, Ekonomikas un monetāro lietu komitejā un Izmeklēšanas komitejā saistībā ar krāpšanos ar emisiju mērījumiem autobūves nozarē.