Uzņēmēji ir labklājības stūrakmens

19.maijs, 2011, Ekonomika, Notikumi

Maija mēnesis Latvijā ir veltīts informatīvām kampaņām par uzņēmējdarbību. Tiešs uzņēmējdarbības un nodarbinātības veicināšanas veids ir arī ES 2020 stratēģija. Krišjāņa Kariņa video uzruna par Latvijas vajadzībām un interesēm ES 2020 ietvaros.

Ekonomikas attīstība ir maratons, nevis sprints

11.maijs, 2011, Ekonomika

Latvijas ekonomikai ir nepieciešama stabila, prognozējama un ilgtermiņā uzturama ekonomiskā izaugsme, kas drīzāk līdzinātos maratonam, nevis sprintam. Uz priekšu jāvirzās soli pa solim, tieši šāda attīstība arī vērojama pirmā ceturkšņa IKP datos.

Izglītība izaugsmei

8.aprīlis, 2011, Ekonomika

Kāpēc jauni cilvēki izvēlas atstāt mūsu valsti? Salīdzinoši zemais algu līmenis nebūs vienīgais iemesls emigrācijai. Daudzi no prombraucējiem atbildēs, ka nesaredz šeit sev nākotnes iespējas. Domājot par savu bērnu nākotni, daudzi mudina savas atvases meklēt izglītības iespējas ārpus mūsu valsti.

Budžeta “laivai” ir caurums

8.marts, 2011, Ekonomika, Intervijas

Ir pilnīgi skaidrs, ka sistēmu, kad sociālajā budžetā izdevumi ir lielāki par ieņēmumiem, nevar ilgi uzturēt. Un jāmaina šai sistēmā būtu nevis tas, ka tagad mēģina šo iztrūkumu kompensēt ar nodokļu celšanu, bet gan jāmazina paši izdevumi, lai tos samērotu ar reālajiem ienākumiem.

Krišjānis Kariņš: Kļūdas ir jālabo

3.marts, 2011, Dienasgrāmata, Ekonomika

Katram dzīvē pienāk tādas reizes, kad ir jāatzīst savas kļūdas un tās jālabo. Tas attiecas ne tikai uz matemātikas mājas darbiem, bet arī uz politiskajiem lēmumiem. Pagājušajā nedēļā valdība zināmu iemeslu dēļ pieņēma kļūdainu lēmumu par kārtējo nodokļu palielināšanu un tas ir jālabo.

Eirozonas stabilitāte un ekonomikas pārvaldība

18.februāris, 2011, Dienasgrāmata, Ekonomika

Latvijai, lai atgūtu stabilitāti, jāstrādā divās frontēs. Valdībai caur prognozējamību ir jāievieš stabilitāte. Tā, piemēram, ir jābūt skaidram plānam par nepieciešamajām izmaiņām veselības aprūpes sistēmā un tas ir konsekventi jāievieš. Otrā fronte saistīta ar Eiropas kopējo “uzticības” krīzi.

Kariņš rosina pastiprināt ES dalībvalstu budžetu uzraudzību

11.februāris, 2011, Citi, Ekonomika

“Latvijas un Eiropas ekonomikas atveseļošanās tempi ir atkarīgi no tā, vai ES kopumā spēs saņemties un pieņemt kopēju lēmu ieviest stingrāku ekonomikas pārvaldību. Uzkatu, ka ir jāmaina situācija, ka dažu valstu izšķērdīgā budžeta politika var negatīvi ietekmēt praktiski visu Eiropas kontinenta ekonomiku,” uzsver Kariņš.

Eksporta kredīti radīs jaunas darbavietas

23.novembris, 2010, Ekonomika

Eiropas Parlamenta Ekonomikas un monetāro lietu komiteja atbalstījusi EP deputāta Krišjāņa Kariņa sagatavoto atzinumu un priekšlikumus par atsevišķu pamatnostādņu piemērošanu valsts atbalstītu eksporta kredītu jomā.

Eiropai nepieciešama stingra budžetu uzraudzība

26.oktobris, 2010, Ekonomika

Latvija ir samazinājusi budžeta deficītu un turpinās to darīt arī nākamgad. Ir redzams, ka tā rezultātā finanšu tirgi Latvijai uzticas arvien vairāk, jo ir skaidrs, ka valsts samazinās savus izdevumus un atdos parādus. Tāds pats ceļš ejams visā Eiropā.

Vācija un Francija vēlas turpināt bezatbildīgo finanšu politiku

20.oktobris, 2010, Ekonomika

Debatējot par Eiropas ekonomikas pārvaldības ziņojumu, EP deputāts Krišjānis Kariņš uzsvēra nepieciešamību pēc stingras ES finanšu uzraudzības, lai nākotnē ES iedzīvotājiem nebūtu jācieš no līdzīgas ekonomikas krīzes, kādu piedzīvojām pēdējos divus gadus.

Par konkurences trūkumu maksā patērētājs

20.oktobris, 2010, Ekonomika

Par konkurences trūkumu vienmēr maksā patērētājs. Viens no priekšnosacījumiem zemākām cenām arī Latvijas iedzīvotājiem ir brīva konkurence starp uzņēmumiem visās sfērās. Taču Eiropas Savienībā joprojām ir vērojama nepilnīga konkurence tādās jomās kā enerģētika un lauksaimniecības preču ražošanā.