Krišjānis Kariņš kļūst par atbildīgo virzītāju likumprojektam par Eiropas elektrības tirgus uzbūvi

Ceturtdien, 26. janvāris. Krišjānis Kariņš (Vienotība/ETP) ir kļuvis par nozīmīgā Eiropas Elektrības tirgus uzbūves likumprojekta atbildīgo virzītāju Eiropas Parlamentā. Likumprojekts noteiks, kāds būs Eiropas elektroenerģijas tirgus nākotnē, tostarp tik aktuālo jautājumu – subsīdijas energoražošanā.

Kariņš uzsver: “Enerģētikas savienības mērķis ir samazināt importa atkarību un cenas patērētājiem. Eiropas Komisija, nākot klajā ar likumprojektu, paredz ieviest patiesi vienotu elektrības tirgu Eiropas Savienībā. Šobrīd tā darbību traucē daudzie un atšķirīgie atbalsta mehānismi, obligātie iepirkumi, ar ko saskaramies arī Latvijā, kā arī pastāvošās barjeras tirdzniecībai starp dalībvalstīm, kā rezultātā konkurence ir traucēta un patērētājs līdz ar to maksā vairāk.”

Bez subsīdijām likumprojekts skar arī tādus jautājumus kā pārvades sistēmu operatoru ciešāka sadarbība, valsts atbalsts, mazo ražotāju iesaiste un vienotu noteikumu piemērošana visiem tirgus dalībniekiem, kas ir pamats efektīvai tirgus darbībai.

Eiropas Komisija 2016. gada novembrī nāca klajā ar enerģētikas likumprojektu kopumu, kas ir noslēdzošais posms likumdošanā Eiropas Enerģētikas savienības izveidošanai. K. Kariņš norāda, ka tā dēvētā “Ziemas pakotne” būs nākamo divu, trīs gadu lielākais un nozīmīgākais dokumentu kopums, kurš tiek apspriests un virzīts Eiropas Parlamentā. Kopumā “Ziemas pakotnē” ir iekļauti 8 likumprojekti, kuri skar tādus nozīmīgus jautājumus kā elektrības tirgus uzbūve, energoefektivitāte, atjaunojamie energoresursi, elektroapgādes drošība un Eiropas Enerģētikas savienības pārvaldība.

Papildu informācija par EK jauno likumdošanas priekšlikumu, pie kura darbu ir uzsācis Eiropas Parlaments, pieejama šeit: https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/technical_memo_marketsconsumers.pdf

Krišjānis Kariņš iekļauts starptautiskās nevalstiskās organizācijas “VoteWatch Europe” pētījumā par ietekmīgākajiem EP deputātiem enerģētikas politikas jomā, ieņemot ceturto vietu. K. Kariņš Eiropas Parlamentā strādā Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komitejā, Ekonomikas un monetāro lietu komitejā un Izmeklēšanas komitejā saistībā ar krāpšanos ar emisiju mērījumiem autobūves nozarē.