Debates par gāzes piegādes līgumiem Eiropas Savienībā