Eiropai ir jāsaņemas un kopīgiem spēkiem jānodrošina savas ārējās robežas