Eiropai ir jāstrādā kopā, lai atrisinātu bēgļu krīzi