Eiropas Komisijai jāpiešķir papildus pilnvaras, lai stiprinātu ES energodrošību