Eiropas Komisijai jāuztic visu dalībvalstu ekonomikas koordinācija