Latvijas un ES interesēs ir saglabāt labas attiecības ar Lielbritāniju.