Latvijas valdībai ir jāuzstāj uz steidzamu ES ārējo robežu stiprināšanu