Runa debatēs par Eiropas enerģētiskās drošības stratēģiju