Uzņēmīgi cilvēki Jaņa Rozentāļa Rīgas Mākslas vidusskolā